news

search

Google
 

วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2550

สายพันธุ์แมว

แมวในโลกนี้มีมากมายหลายพันธุ์ โดยเฉพาะแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงไม่นับรวมสัตว์ตระกูลแมว พวกเสือ แมวดาว แมวป่า หรือ สิงห์โต แมวเลี้ยง หรือที่เราเรียกว่า Domestic cat นั้นมีวิวัฒนการมาจากแมวป่าในธรรมชาติจากหลายภูมิภาคของโลก ชื่อเรียกพันธุ์แมวที่แตกต่างกันที่เรียกกันทุกวันนี้ เช่น เปอร์เซีย แมวสยาม บาลิเนส อะบิสสิเนียน และโซมาลี นั้น แสดงถึงถิ่นกำเนิดที่แสดงถึงภูมิศาสตร์ที่เขาถือกำเนิดมา ในการจัดนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษเมื่อปีคริสศักราช ๑๘๗๑ ถือเป็นการเริ่มต้นในการนำเสนอพันธุ์แมวในระดับนานาชาติ ทำให้ผู้สนใจในแมวมีความตื่นตัว แต่การแสดงในครั้งนั้นส่วนใหญ่เป็นแมวเปอร์เซียและแมวขนสั้นเป็นหลัก
การจัดจำแนกแมว (General taxonomy)
โดยทั่วไปมีการแบ่งพันธุ์แมวออกเป็น ๒ ลักษณะใหญ่ๆ คือ แมวขนยาว (longhaired cat) และแมวขนสั้น (shorthaired cats) การแบ่งพันธุ์ด้วยวิธีนี้ทำให้จำแนกแมวออกได้ตามลักษณะพันธุ์ที่จำเพาะต่างๆ กัน การจัดจำแนกแมวในยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการกำหนดมาตรฐานของพันธุ์แมวที่เป็นที่ยอมรับกัน ทั้งนี้ลักษณะมาตรฐานของพันธุ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ การใช้ชื่อเรียกพันธุ์แมวที่แสดงถึงลักษณะของพันธุ์ที่จำเพาะมีความแตกต่างกันระหว่างในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และมีบางพันธุ์มีการจัดจำแนกเฉพาะต่างหากในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นอะไรคือการเพาะพันธุ์มืออาชีพ (What is professional breeding?)
การเพาะพันธุ์แมวเป็นอาชีพเป็นธุรกิจมีมีความซับซ้อนในต่างประเทศ แต่สำหรับในบ้านเรายังเป็นธุรกิจที่ยังไม่แพร่หลายนัก การเลี้ยงแมวยังมีไม่มากนัก และยังไม่นิยมเลี้ยงแมวพันธุ์ หลายคน หรือนักเพาะพันธุ์ในบ้านเรา (ทั้งสุนัขและแมว) คิดแต่เพียงว่า เราซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แท้มาและเริ่มผสมพันธุ์เท่านี้ก็ได้แมวพันธุ์แท้แล้ว แต่ในความเป็นจริงการเพาะพันธุ์แมวมีความต้องการอะไรมากไปกว่านั้น ต้องการความเข้าใจในพันธุกรรมที่เกี่ยวกับข้องกับพันธุ์นั้นๆ ต้องการรายละเอียดอื่นๆ เช่น ประวัติของพันธุ์ที่แท้จริงของคู่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เป็นต้น ในบางครั้งแมวที่มีพันธุ์ประวัติดี ลักษณะดี เจ้าของอาจจะทำหมันเสีย หรือมีการขาย เพราะถือเป็นแมว "คุณภาพดี (pet quality)" ไม่ได้มีการเก็บไว้ในฐานผู้สืบทอดพันธุกรรม
ในความเป็นจริงจะพบมีแมวเพียงบางตัวเท่านั้นที่เกิดจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีตรงตามลักษณะพันธุ์ และควรนำไปใช้เป็นผู้สืบทอด หรือเป็นพ่อพันธุ์ หรือแม่พันธุ์ แมวพวกนี้ถือเป็น แมวคุณภาพดี (show quality) และพบได้น้อยมากและมีราคาแพง นอกจากนี้นักผสมพันธุ์ควรมีความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากพันธุกรรมและลักษณะด้วยที่เกิดจากพันธุกรรมประจำแมวแต่ละพันธุ์ด้วย เพื่อจะไม่คัดเลือกแมวที่มีลักษณะเหล่านั้นไปสืบทอดต่อไป
แมวพันธุ์แท้ มีลักษณะคล้ายๆ กับสัตว์พันธุ์แท้อื่นๆ คือ มีความอ่อนไหว หรือมีความไวโรคบางโรค และ ความเครียด ดังนั้นผู้เลี้ยงอาจจะต้องใช้งบประมาณและศึกษาหาความรู้ให้มากกว่าปกติ เพื่อทำให้สามารถดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของแมวที่เราเลี้ยงให้ดีที่สุด ถ้าแมวนั้นต้องถูกนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การดูแลในเรื่องที่อยู่อาศัยและอาหารจะต้องมีความพิเศษกว่าปกติ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเพิ่มเติม ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในฟาร์มแมวที่เป็ฯมืออาชีพ
ผู้ที่คิดจะเข้าสู่ธุรกิจการเพาะพันธุ์แมว เพื่อหวังร่ำรวยคงต้องคิดให้ดี ถ้าเป็นมืออาชีพ ผลิตสินค้า (แมว) ให้มีคุณภาพ สำหรับในบ้านเราแมวพันธุ์ยังมีราคาค่อนข้างสูง การเพาะพันธุ์ยังไม่ถือว่าเป็นมืออาชีพ ความนิยมเลี้ยงแมวบ้านเราส่วนใหญ่เป็นแมวพันธุ์ผสม แมวพื้นเมือง และยังมีปัญหาแมวจรจัดอีกมากมาย
การประกวดแมว หรือแม้แต่สัตว์ชนิดอื่นๆ เป็นการส่งเสริมให้คนนิยมเลี้ยงแมวและมีความภาคภูมิใจในแมวที่ตนเองเลี้ยง ไม่ได้ส่งเสริมให้ทุกคนต้องนำแมวเหล่านั้นไปเพาะพันธุ์ ในบ้านเราการประกวดแมวบางแห่งไม่ยอมรับแมวที่ผ่านการทำหมันแล้ว แต่แมวที่ตอนแล้วก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคให้ผู้เลี้ยงนำแมวไปประกวดเพื่อล่ารางวัลได้ หลายแห่งมีการประกวดโดยไม่มีเงื่อนไขของการตอน เช่น แมวแสนรู้ เป็นต้น คงต้องหารายละเอียดในสนามประกวดแต่ละแห่งต่อไปพันธุ์แมว
แมวมีมากมายหลายพันธุ์
อะบิสสิเนียน (Abyssinian)
อเมริกันบ๊อบเทล (American Bobtail)
อเมริกันเคอล์ (American Curl)
อเมริกันไวร์แฮร์ (American Wirehair)
ออสเตรเลียนมิส (Australian Mist (Spotted Mist))
บาลิสเนส (Balinese)
เบงกอล (Bengal)
เบอร์แมน (Birman)
บอมเบย์ (Bombay)
บริติสช๊อตแฮร์ (British Shorthair)
เบอร์เมส (Burmese)
เบอร์มิลลา (Burmilla (Asian))
ชานติลลี (Chantilly (Tiffany))
ชาร์ตู (Chartreux)
คาเลอร์พอร์ยลองแฮร์ (Colorpoint Longhair (ดู ฮิมาลายัน (Himalayan))
คาเลอร์พอร์ยช๊อตแฮร์ (Colorpoint Shorthair (ดู แมวสยาม (Siamese))
คอร์นิชเร็ก (Cornish Rex)
ซิมริค (Cymric (ดู แมง (Manx))
ดีวอนไชร์เร็ก (Devonshire Rex)
อียิปเตียนมัว (Egyptian Mau)
เอ๊กโซติกช๊อตแฮร์ (Exotic Shorthair)
ฮาวานาบราวน์ (Havana Brown)
ฮิมาลายัน (Himalayan)
เจเปนนีสบ๊อบเทล (Japanese Bobtail)
จาวานีส (Javanese (ดู บาลิเนส (Balinese))
โคราช (Korat)
ลาเปอร์ม (LaPerm)
เมนคูน (Maine Coon)
แมง (Manx)
มึนคิน (Munchkin)
เนบีลัง (Nebelung)
นอร์เวเจียนฟอร์เรส (Norwegian Forest)
อ๊อกซิแคส (Ocicat)
ออเรียนตอลลองแฮร์/ช็อตแฮร์ (Oriental Longhair/shorthair)
เปอร์เซียน (Persian)
ปิซี่บ๊อบ (Pixie-Bob)
รากามัฟฟิ่ง (Ragamuffing)
แร๊กดอลล์ (Ragdoll)
รัสเซียนบลู (Russian Blue)
สก๊อตติสโฟลด์ (Scottish Fold)
เซลเกิร์กเร็ก (Selkirk Rex)
สยาม (Siamese)
ไซเบอร์เรียน (Siberian)
ซิงกะปูรา (Singapura)
โซโกเก (Sokoke)
โซมาลี (Somali)
สฟิงซ์ (Sphynx)
สปอตส์มิส (Spotted Mist (ดู ออสเตรเลียนมิส (Australian Mist))
ทิฟฟานี่ (Tiffany (ดู ชานติลลี (Chantilly))
ทอนกิเนส (Tonkinese)
เตอร์กิสแองโกลา (Turkish Angora)
เตอร์กิสแวน (Turkish Van)

ไม่มีความคิดเห็น: